Černá tabule

Akreditace a členství

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto akreditace jsou důležitým kritériem při výběru školy, jelikož reflektují úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání.

unnamed.jpg

American Association for Higher Education

Americká asociace pro vysokoškolské vzdělávání a akreditaci (AAHEA) sídlí od roku 1969 ve Washingtonu, D.C. s kancelářemi na Floridě a ve středozápadní části USA. Je jednou z nejstarších asociací ve Spojených státech, která se věnuje rozvoji vysokoškolského vzdělávání. Usiluje o to, aby byla organizací, která všem jednotlivcům, institucím a zúčastněným stranám v oblasti vysokoškolského vzdělávání zpřístupňuje co možná nejkvalitnější výuku. Organizováním společných vzdělávacích konferencí svých členů vyvíjí snahu o přispívání ke společnému dobru.

unnamed.png

Ministerstvo školství ČR

Akreditace: MSMT-33173/2021, MSMT-19941/2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Akreditace: 14/2022, 15/2022, 16/2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Evropská Akademie vzdělávání byla akreditována pod číslem autorizace MMR-26934/2022-94.

Snímek obrazovky 2022-10-27 v 10.27.03.png

Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

logo-cerne.png

Je sdružení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a konkurenceschopnosti české ekonomiky.

European Association for Distance Learning

EADL je prestižní sdružení dohlížející na vysokou kvalitu distančního vzdělávání ve vzdělávacích institucích. Cílem EADL je zvyšovat kvalitu distančního vzdělávání a zaručit tak odladěný a bezchybný vzdělávací systém. Za EADL stojí soukromé vzdělávací organizace a instituce, všichni členové musí splňovat standardy kvality, které jsou v souladu s kodexem. Členství v EADL je proto považováno za záruku kvality vzdělávací instituce.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

avid-logo.png

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je nejvýznamnější profesní asociací rozvíjející sektor vzdělávání dospělých. Stejně významné je rovněž být jejím členem. Sdružuje instituce vzdělávání dospělých, hájí jejich zájmy a pečuje o jejich rozvoj.

Národní profesní kvalifikace

npi kvalifikace.png

Vytváříme a rozvíjíme vzdělávací programy a testování v souladu s požadavky Národního pedagogického institutu. 

International Association for Quality Assurance in Higher Education (QAHE)

Mezinárodní asociace pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání (QAHE), registrovaná v Delaware v USA, je nezávislá, soukromá mezinárodní organizace, která je financována z poplatků za akreditační služby poskytované vysokoškolským institucím, certifikačním orgánům, poskytovatelům systémů řízení elektronického vzdělávání a vzdělávacím organizacím. Své odborné znalosti využíváme k podpoře rozvoje systémů zajišťování kvality po celém světě. Jak akreditační agentura rostla co do velikosti a složitosti, vyvíjely se i systémy zajišťování kvality a postupně byly formulovány a delegovány úkoly s oficiálními certifikacemi.

unnamed-7.png

Ocenění