Černá tabule

Akreditace a člentsví

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto akreditace jsou důležitým kritériem při výběru školy, jelikož reflektují úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání.

unnamed.jpg

American Association for Higher Education

Americká asociace pro vysokoškolské vzdělávání a akreditaci (AAHEA) má od roku 1969 adresu a sídlo ve Washingtonu, DC. AAHEA má kanceláře na Floridě a její hlavní kancelář se nachází ve středozápadní části USA. Jsme jednou z nejstarších asociací ve Spojených státech, která se věnuje rozvoji vysokoškolského vzdělávání. Usilujeme o to, abychom byli organizací, která všem jednotlivcům, institucím a zúčastněným stranám ve vysokoškolském vzdělávání co nejlépe umožní učit se, organizovat se pro vzdělávání a přispívat ke společnému dobru.

European Association for Distance Learning

EADL je prestižní sdružení dohlížející na vysokou kvalitu distančního vzdělávání ve vzdělávacích institucích. Cílem EADL je zvyšovat kvalitu distančního vzdělávání a zaručit tak odladěný a bezchybný vzdělávací systém. Za EADL stojí soukromé vzdělávací organizace a instituce, všichni členové musí splňovat standardy kvality, které jsou v souladu s kodexem. Členství v EADL je proto považováno za záruku kvality vzdělávací instituce.

unnamed.png

Ministerstvo školství ČR

Akreditace: MSMT-33173/2021, MSMT-19941/2021

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

avid-logo.png

Členství v Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR je nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející sektor vzdělávání dospělých. Sdružujeme instituce vzdělávání dospělých, hájíme jejich zájmy a pečujeme o jejich rozvoj. 

Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

logo-cerne.png

Je sdružení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Národní profesní kvalifikace

npi kvalifikace.png

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Akreditace: 14/2022, 15/2022, 16/2022

Ocenění