top of page
Černá tabule

Akreditace a členství

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto akreditace jsou důležitým kritériem při výběru školy, jelikož reflektují úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání.

unnamed.png

Ministerstvo školství ČR

Autorizace: MSMT-33173/2021, MSMT-19941/2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Autorizace: 14/2022, 15/2022, 16/2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Evropská Akademie vzdělávání byla akreditována pod číslem autorizace MMR-26934/2022-94.

Snímek obrazovky 2022-10-27 v 10.27.03.png

Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

logo-cerne.png

Je sdružení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a konkurenceschopnosti české ekonomiky.

European Association for Distance Learning

EADL je prestižní sdružení dohlížející na vysokou kvalitu distančního vzdělávání ve vzdělávacích institucích. Cílem EADL je zvyšovat kvalitu distančního vzdělávání a zaručit tak odladěný a bezchybný vzdělávací systém. Za EADL stojí soukromé vzdělávací organizace a instituce, všichni členové musí splňovat standardy kvality, které jsou v souladu s kodexem. Členství v EADL je proto považováno za záruku kvality vzdělávací instituce.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je nejvýznamnější profesní asociací rozvíjející sektor vzdělávání dospělých. Stejně významné je rovněž být jejím členem. Sdružuje instituce vzdělávání dospělých, hájí jejich zájmy a pečuje o jejich rozvoj.

avid-logo.png

Národní profesní kvalifikace

npi kvalifikace.png

Vytváříme a rozvíjíme vzdělávací programy a testování v souladu s požadavky Národního pedagogického institutu. 

Evropská Akademie vzdělávání splnila všechny podmínky a získala akreditaci od mezinárodní asociace pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání (QAHE), registrovaná v Delaware v USA. Je to nezávislá, soukromá mezinárodní organizace, která je financována z poplatků za akreditační služby poskytované vysokoškolským institucím, certifikačním orgánům, poskytovatelům systémů řízení elektronického vzdělávání a vzdělávacím organizacím.

unnamed-7.png

Ocenění

Logo_regular_2023_full.png
Logo_elite_2022_full.png
bottom of page
Váš dotaz?