top of page

Co je to ECTS kredit?
(European Credit Transfer and Accumulation System)

Co znamená ECTS?

 

Je to hodnocení studijního předmětu dle jeho obtížnosti a rozsahu

(např.: zápočtový předmět může mít dle rozsahu a obtížnosti 2-5 kreditů) za účelem

uznávání a přenosu kreditů/předmětů mezi jednotlivými školami.

 

Tento systém je zaveden v celé Evropě na akademickém poli vysokoškolského studia. Kreditový systém vychází z boloňského procesu kde je definován 1.-3. cyklus studia.

 

Systém byl vytvořen kvůli možnosti studia na více školách či institucích v mezinárodním měřítku. Tedy kredit, který získáte stáží nebo studiem na kterékoli škole s ECTS kredity je možné uznat na škole, kde

studujete především do vašeho studijního programu.

 

ECTS kredity jsou bez větších problémů uznávány i mimoevropskými školami. Jakmile student dokončí studium na vysoké škole, k jeho diplomu je vystaven „Diploma Supplement“ - dodatek k diplomu, kde

je uveden výčet studovaných předmětů s jejich ECTS.

 

Jak systém ECTS funguje?

60 kreditů ECTS odpovídá dvěma semestrům, tedy jednomu roku studia.

V akademickém roce jsou tyto kredity obvykle rozděleny do několika menších modulů/předmětů. Typická

„krátkodobá kvalifikace“ zahrnuje 90–120 kreditů ECTS.

Program „prvního cyklu“ (neboli bakalářské studium) se skládá buď z 180, nebo 240 kreditů ECTS. Používání systému ECTS podporuje mobilitu studentů mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání.

Přihláška k MBA | Přihláška k BBA | Programy MBA | Garance kvality | Akreditace | Jak studium probíhá

 

Související články:

BBA | EQF | Boloňský proces | Seznam akreditačních organizací | ECTS | ECTS (CZ)| ECTS USER GUIDE | Proč studovat​

ECTS.png
bottom of page
Váš dotaz?