top of page

Acerca de

Centrum Gradient Transparent

Co je to EQF?

Snímek obrazovky 2022-11-24 v 14.51_edited.png

EQF je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. (European Qualifications Framework) 

 

Díky EQF lze úrovně vzdělávání mezi jednotlivými státy vzájemně porovnávat a poměřovat.

Příkladem může být magisterské vzdělání, které bude přibližně stejné kvality jak v Čechách tak v Německu. 

 

EQF definuje osm kvalifikačních stupňů, které určují úroveň vzdělání jakéhokoli druhu. Stupeň svého vzdělání můžete zjistit níže nebo na svém vysvědčení či diplomu (od 2017).

 

EQF 1

 

EQF 2

 

EQF 3

Absolventi základních škol a pomocných zvláštních škol.

Absolventi středního vzdělání bez výučního listu a středního vzdělání s výučním listem určené především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v délce trvání studia 2 roky.

Absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou, jak odborné, tak všeobecné úrovně včetně nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou.

 

EQF 4

 

EQF 5

 

EQF 6

Absolventi středního vzdělání s výučním listem trvající 3 roky.

V České republice jsou k EQF 5 přiřazeny pouze profesní kvalifikace (nevede k němu formální vzdělávání).

Absolventi vyššího odborného vzdělání s titulem (DiS.). Vysokoškolské vzdělání bakalářské, které se označuje tituly (Bc.,BcA., BBA).

Absolventi vysokoškolského vzdělání magisterského s tituly (Mgr., MBA, Msc., MPA, LL.M., Ph.Dr., JUDr.,MUDr., MVDr.).

Absolventi doktorských studijních programů vysokoškolského studia s tituly (DBA, Ph.D., Th.D. ).

 

EQF 7

 

EQF 8

Proč studovat?

 

On-line forma studia je přizpůsobena zejména vytíženým pracujícím, studentům i

manažerům.

Je to distanční forma studia v kombinaci s moderně řešeným e-learningem,

který umožňuje přizpůsobit si studium podle vlastních časových možností.

Online profesní studium je nejlepší investicí do Vašeho profesního růstu. Rozšíříte si

znalosti z oboru na i nad úroveň vysokoškolského vzdělání a tím dosáhnete výrazně

lepších možností uplatnění na prestižních pozicích ve významných národních i

nadnárodních společnostech a také ve státní správě.

Díky studiu získáte také nové

nápady a podněty pro Vaše podnikání a zlepšíte si své manažerské schopnosti a

dovednosti.

bottom of page
Váš dotaz?