top of page

Acerca de

Centrum Gradient Transparent

Často kladené otázky

Ve třídě

Kdy se může podat přihláška a od kdy se začíná studovat a jak dlouho se studuje?

Přihláška se podává každý Štědrý den o půlnoci :-) Nebojte, děláme si legraci. Přihlášku podejte jakmile si budete jistí, že studovat chcete. Jestli si jistí nejste, rádi Vám vše dovysvětlíme osobně, nebo po telefonu. Studovat se začíná buď po zaplacení celé částky za studium, či po zaplacení první splátky. Studujete si podle svého tempa. Vystudováno můžete mít za měsíc nebo klidně až za tři roky.

Jak začít studovat?

Na zahájení studia je asi nejtěžší část, kde si musíte vybrat co a v jakém oboru chcete studovat. Po výběru studijního programu stačí vyplnit přihlášku, splnit podmínky pro přijetí ke studiu a podepsat smlouvu. 

 

Jak studium zaplatit?

Studium je možné zaplatit najednou nebo v měsíčních splátkách a to vždy jen převodem na bankovní účet v eurech nebo českých korunách. Čísla účtu a variabilní symbol najdete ve smlouvě.

 

Je školné finální cenou za studium?

Ano, veškeré materiály potřebné ke studiu jsou v ceně.

Lze školné rozdělit do splátek??

Lze, minimální splátka činí 5000,-Kč/měs. a je stejná pro všechny obory a cena studia se splátkami nenavyšuje.

Jak bude on-line výuka uzpůsobena a jak budou probíhat zkoušky?

Studujete zcela on-line dle svých časových možností. Osobně se potkáme jen při závěrečné zkoušce v prostorách naší školy (Hornoměcholupská 565/6 v Praze).

Jak studium dokončit?

Studium dokončíte úspěšným absolvováním a zaplacením ceny studia. Absolvováním se rozumí zakončení všech předmětů známkou prospěl a dosažením minimálního počtu kreditů pro váš studijní program.

 

Jak získám certifikát, diplom?

Nejprve musíte řádně dokončit studium a to jeho absolvováním včetně jeho doplacení. Poté vám bude váš diplom/certifikát zaslán emailem a nebo poštou dle vaší volby a to na vaší žádost.

 

Jak mám napsat závěrečnou práci?

Pro sepsání závěrečné práce budete mít svého vedoucího práce a potřebné semináře včetně literatury.

 

Jak najít studijní materiály?

Veškeré studijní materiály najdete ve ŠKOLNÍM SYSTÉMU. Také pro vaše studium můžete používat internet a encyklopedie.

 

Jak kontaktovat školu

Školu můžete kontaktovat prostřednictvím ŠKOLNÍHO SYSTÉMU (zejména vyučující), nebo pomocí emailu a případně přes telefon.

 

bottom of page
Váš dotaz?