Acerca de

Centrum Gradient Transparent

Často kladené otázky

Ve třídě

Jak začít studovat?

Na zahájení studia je asi nejtěžší část kde si musíte vybrat co a v jakém oboru chcete studovat. Po výběru studijního programu stačí vyplnit přihlášku, splnit podmínky pro přijetí ke studiu a podepsat smlouvu. 

 

Jak studium zaplatit?

Studium je možné zaplatit najednou nebo v měsíčních splátkách a to vždy jen převodem na bankovní účet v eurech nebo českých korunách. Čísla účtu najdete na smlouvě.

 

Jak studium dokončit?

Studium dokončíte úspěšným absolvováním a zaplacením ceny studia. Absolvováním se rozumí zakončení všech předmětů známkou prospěl a dosažením minimálního počtu kreditů pro váš studijní program.

 

Jak získám certifikát, diplom?

Nejprve musíte řádně dokončit studium a to jeho absolvováním včetně jeho doplacení. Poté vám bude váš diplom/certifikát zaslán emailem a nebo poštou dle vaší volby a to na vaší žádost.

 

Jak mám napsat závěrečnou práci?

Pro sepsání závěrečné práce budete mít svého vedoucího práce a potřebné semináře včetně literatury.

 

Jak najít studijní materiály?

Veškeré studijní materiály najdete v MS TEAMS. Také pro vaše studium můžete používat internet a encyklopedie.

 

Jak kontaktovat školu

Školu můžete kontaktovat prostřednictvím MS TEAMS (zejména vyučující), pomocí emailu a nebo přes telefon.