DSC04591 4.jpg

Ing. Václav Fiala Csc., LL.M.

Václav Fiala započal svojí vědeckou dráhu jako inženýr elektrotechniky a kandidát chemických věd. Během svého profesního a odborného růstu se stal autorem více než 50 vynálezů a spoluautorem dalších 12. Dále se rozvíjel studiem autorských práv a posléze také správního práva. V současné době se intenzivně zabývá studiem zákonů v oblasti letectví. Je spoluautorem několika dokumentů týkajících se praktické aplikace zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a navazující prováděcí vyhlášky č. 108/1997 a rovněž překladatelem britského leteckého předpisu BCAR-T a zpracovatelem jeho českého ekvivalentu. Během svého života byl ředitelem několika významných škol a je dlouholetým pedagogem a uznávaným lektorem.