DSC04501.jpg

Mgr., Ing Gabriela Burzová

Gabriela Burzová je absolventkou magisterského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze  a následně magisterského studia v oboru Právo na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Po letech v korporátních financích působí od roku 2010 jako insolvenční správkyně, dosud byla ustanovena ve stovkách insolvenčních řízeních. Vykonává i funkci likvidátorky právnických osob. Kromě insolvenčního a obchodního práva se věnuje i právu trestnímu, pravidelně přednáší na školeních pro NNO a poskytovatele sociálních služeb.