top of page

Elektrikář 26-51-H/01

 

 

 

Obor Elektrikář 26-51-H/01 spadá pod úplnou profesní kvalifikaci, ta je určena uchazečům, kteří

již elektrikáře dělají ale nemají vzdělání. Rovněž mohou kvalifikaci absolvovat i uchazeči,

kteří chtějí rozšířit svojí uplatnitelnost v podnikání nebo na trhu práce.

 

Absolvent kvalifikace je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické

rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a

specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii

Také později po získání praxe může pracovat jako OSVČ nebo revizní technik.

 

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např.:

provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení.

 

Absolvent získá oprávnění dle §6, NV 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/1978 Sb. §6).

 

Výhody získání úplné profesní kvalifikace:

 

Získáním profesní kvalifikace „Elektrikář“ absolvent má možnost díky zákonu 179/2006 Sb. a 561/2004 Sb. § 113c „Osoba s alespoň základním vzděláním získala profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky“ tzn. absolvent může přistoupit rovnou k výuční zkoušce na středním odborném učilišti bez nutnosti absolvovat předchozí 3-letou školní docházku a získat tak téměř okamžitě výuční list.

 

Získání živnostenského oprávnění:

 

Živnost elektrikáře se nazývá: "Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení".

Živnostenský zákon stanovuje, že: „Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.“

 

Více informací naleznete: 

https://blog.vzdelavaniaprace.cz/vite-ze-s-osvedcenim-o-profesni-kvalifikaci-muzete-ziskat-zivnostenske-opravneni/

https://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=30&dl=cz&flet=&forg=&ftype=&fpg=1&ftxt=

Profesní kvalifikace (rekvalifikace) elektrikář je úrovně obtížnosti EQF 3. Úroveň 3 je

úroveň učňovská.

 

Všichni, kdo složili zkoušku v (úplné) profesní kvalifikace mohou žádat o dodatek k

profesní kvalifikaci (EUROPASS).

https://europass.cz/

 

Výhody dodatku k osvědčení o získání profesní kvalifikace:

 

• Dodatek je vydáván v anglickém jazyce a uvádí odborné kompetence dané kvalifikace.

• Je vystavován zdarma.

• Pomůže jako příloha k životopisu při uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí.

 

Práce v Německu a Rakousku:

Po úspěšném absolvování studia a získáním živnostenského listu nejste omezení pracovat jen v České Republice.

Firma Jurling zajištuje práce pro elektrikáře v Německu a Rakousku, kde se dá vydělat až 4.600 €/měsíčně.

https://www.jurling.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články:

https://czechtechnology.cz/samosprava/evropska-akademie-vzdelavani-se-studium-pro-vsechny-vekove-kategorie/

https://vzdelavaniaprace.cz/zivnosti/

https://vzdelavaniaprace.cz/zmena-profese-dnes-uz-bezna-vec/

https://vzdelavaniaprace.cz/8-duvodu-proc-se-vzdelavat/

https://vzdelavaniaprace.cz/s-osvedcenim-uz-jen-krucek-k-maturite/

 

 

 

 

 

Certifikace FVS | Kvalifikace elektrikáře | Mám dotaz | Proč studovat | Průběh studia | Profesní kvalifikace | Přihláška elektrikář

 

Související články:

Novela energetického zákona | Dotace FVS

elektrikář
bottom of page
Váš dotaz?