top of page

Logistické a finanční služby
37-42-M/01

 

 

 

Postrádáte maturitu nebo výuční list? Nabízíme vám dokončení vašeho vzdělání ONLINE a to díky zákonu o profesní kvalifikaci č. 179/2006 Sb. Tento zákon umožnuje dokončení  profesní kvalifikace s možností přímého složení maturitní nebo učňovské zkoušky.

Zajistíme pro vás učební osnovy a ukázkový testovací materiál, přezkoušíme vás a na základě akreditace od MPO obdržíte vše potřebné k závěrečné zkoušce.

 

Mimo zkoušek probíhá vše ONLINE a na základě konzultací s našimi lektory.

 

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod obchodní přepážky na poště, v pojišťovně nebo bance. Taktéž mohou odpovídat za přepravu zboží v přepravních společnostech a poštách. Uplatní se na poštách, bankách, pojišťovnách a přepravních společnostech. K tomuto oboru je možné si dokončit maturitní zkoušku a získat tak plnohodnotné středoškolské vzdělání. Toto vzdělání lze zvládnout během jednoho roku.

 

Výhody získání úplné profesní kvalifikace:

Logistika je obor, který se zabývá plánováním, organizováním, řízením a kontrolou toku materiálů, informací a financí od dodavatele k zákazníkovi. Logistika je nezbytná pro efektivní a spolehlivé fungování podniků, institucí i celé společnosti. Pokud vás zajímá logistika a chcete se stát odborníky v tomto oboru, přihlaste se na studium logistiky na Evropské akademii vzdělávání.

 

Získáte úplnou profesní kvalifikaci s možností složit maturitu a zlepšit tak své uplatnění na pracovním trhu. Studium je on-line, takže si můžete učit kdykoliv a kdekoliv podle svého individuálního studijního plánu.

Stačí mít počítač s připojením k internetu a chuť se učit. Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, není nutné čekat na začátek nebo konec školního roku. 

Souhrn jednotlivých kvalifikací logistika dá uchazeči úplnou profesní kvalifikaci Logistik na úrovni EQF 4. Je možné složit maturitní zkoušku.

U kvalifikací úrovně EQF 4, když uchazeč dosáhne úplné profesní kvalifikace tak díky zákonu 179/2006 Sb. a 561/2004 Sb. § 113c „Osoba s alespoň základním vzděláním získala profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky“ může absolvent přistoupit rovnou k výuční zkoušce či maturitní zkoušce bez nutnosti absolvovat předchozí 3 nebo 4 roky školy.

 

Všichni, kdo složili zkoušku v (úplné) profesní kvalifikace mohou žádat o dodatek k

profesní kvalifikaci (EUROPASS).

https://europass.cz/

 

Výhody dodatku k osvědčení o získání profesní kvalifikace:

 

• Dodatek je vydáván v anglickém jazyce a uvádí odborné kompetence dané kvalifikace.

• Je vystavován zdarma.

• Pomůže jako příloha k životopisu při uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články:

https://czechtechnology.cz/samosprava/evropska-akademie-vzdelavani-se-studium-pro-vsechny-vekove-kategorie/

https://vzdelavaniaprace.cz/zivnosti/

https://vzdelavaniaprace.cz/zmena-profese-dnes-uz-bezna-vec/

https://vzdelavaniaprace.cz/8-duvodu-proc-se-vzdelavat/

https://vzdelavaniaprace.cz/s-osvedcenim-uz-jen-krucek-k-maturite/

 

 

 

 

 

Certifikace FVS | Kvalifikace elektrikáře | Mám dotaz | Proč studovat | Průběh studia | Profesní kvalifikace | Přihláška elektrikář

 

Související články:

Novela energetického zákona | Dotace FVS

Online studiun kopie_edited.png
bottom of page
Váš dotaz?