top of page

Co je to MSc.?

MSc_edited.png

Je vysokoškolský titul (Master of Science = MSc.), který se píše za jméno ale lze ho získat studiem vysoké školy nebo instituce která je akreditována nejčastěji mezinárodní akreditační společností. Toto studium se řadí v ČR mezi profesní studia a je zaměřeno hlavně na praktické znalosti a dovednosti nejčastěji, jak již název napovídá v oblasti vědních disciplín. Tento typ studia je vhodný pro managerské pozice ve vědních oborech např.: IT, Ekonom a nebo osoby, které chtějí tuto pozici zastávat. Patří dle boloňského procesu do druhého cyklu, v evropě je označován jako EQF 7 = magisterský stupeň studia. V ČR je zatím považován jako profesní titul a nemá podporu v zákoně 111/1998 Sb. V okolním světě má toto studium větší váhu než studium s titulem Ing. Kvalitu MSc. studia nejčastěji poznáte podle obsahu vzdělávacího programu (dle počtu ECTS), měl by být podobný tomu vysokoškolskému dle boloňského procesu. Některé vysoké školy v evropě již dávají diplom s možností užití dvojího titului a to Ing. před jménem a MSc. za jménem.

Podmínky přijetí ke studiu MSc.:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání I. stupně (Bc., BBA nebo jiný typ studia s úrovní EQF6 nebo vyšší)

  • Ke studiu nemusíte skládat přijímací zkoušky

  • Uchazeč musí být svéprávný a plnoletý

  • Podání přihlášky je zdarma

  • Přihlásit se můžete kdykoliv v roce

 

Přihláška k MSc. | Přihláška k BBA | Programy MSc. | Garance kvality | Akreditace | Jak studium probíhá | Proč studovat

 

 

Související články:

MSc. | EQF | Boloňský proces | Seznam akreditačních organizací

 

bottom of page
Váš dotaz?