top of page
Finanční grafy

Návratnost MBA studia

MBA neboli master of business administration je poslední roky i v Čechách rozšířená a uznávaná úroveň vzdělání. Jde o titul běžně udělovaný v anglo-saských zemích a úrovní odpovídá u nás běžnému titulu Mgr. Velká výhoda studia na úrovni MBA je ale v tom, že jde o studium, které je zaměřené více prakticky než pouze teroreticky. 

Stejná úroveň jako Mgr.

Průzkumy ukazují, že v České republice je MBA minimálně na stejné úrovni jako titul Mgr. a právě díky zaměření na praktickou část studia je na mnohem lepší úrovni i co se týka uplatnění na trhu práce.

Finanční přínos MBA studia

Velmi zajímavé je pak promítnutí absolvování v karierním postupu. Průzku agentury Insigt například ukazuje, že 42% absolventů MBA studia si polepšilo o jeden stupeň v kariéře a většina si platově polepšila o 15% již rok po získáni titulu. Průměrný nárůst ročního platu díky MBA studiu pak odpovídá částce 235.000,- Kč a to je úctyhodný přínos.

Studium MBA online

Díky technickému pokroku je v současné době možné dosáhnout vysoké úrovně vzdělanosti a to zcela online i při zaměstnání a budovat si tak efektivní pracovní kariéru a zvyšovat osobní i  profesní růst. 

Efektivita Studia

Uvádíme několik faktů mezi absolventy MBA. Téměř 100% absolventů studia MBA uvedlo, že tato forma online studia je při zaměstnání efektivní. Ve srovnání s prezenčním studiem vnímá 92% absolventů MBA online formu studia jako výrazně efektivnější.

Navázání kontaktů

100% absolventů MBA programů vnímá jako obrovskou výhodu navázání obchodních kontaktů s dalšími studenty, kteří již pracují na vysokých pozicích nebo rozvíjejí vlastní byznys.

Akreditace

Ačkoli institucí, které nabízejí online formu studia na úrovni MBA je v Čechách více, je důležité být obezřetný při jejich výběru. Velmi praktické je ověření mezinárodní akreditace, kterou škola potřebuje, aby její výuka byla na vysoké úrovni.

Evropská akademie vzdělávání SE, jejíž MBA programy obsahují veškeré prověřené akreditace, výuku a mnoho zkušeností z byznysu. 

bottom of page
Váš dotaz?