top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraEvropská Akademie vzdělávání

Co je andragogika?Pojem andragogika není používaný příliš často a proto není divu, že jej většina lidí nezná. Známější jsou pojmy jako je pedagogika/pedagog/ nebo didaktika. V čem je tedy rozdíl?


Pedagogika je vědní disciplína, která se zabývá teoriemi a praktickými aspekty vzdělávání a výchovy mladistvých. Zkoumá otázky týkající se účinného přenosu znalostí, dovedností a hodnot v rámci formálního a neformálního vzdělávání stejně jako možnosti, jak podporovat rozvoj osobnosti a sociálního chování jednotlivců. Cílem pedagogiky je vyvinout teoretické a praktické modely vzdělávání, které mohou být použity k dosažení účinného a smysluplného vzdělávání pro všechny.


Didaktika je součást pedagogiky a zaměřuje se na praktické aspekty vzdělávání. Je to vědní disciplína, která se zabývá teoriemi a metodami efektivního přenosu znalostí a dovedností v rámci formálního vzdělávání. Didaktika se zaměřuje na otázky, jako je například návrh učebních plánů, volba výukových materiálů a metod, hodnocení a evaluace vzdělávacího procesu, a také na to, jak podporovat rozvoj studentů. Cílem didaktiky je vyvinout teoretické a praktické modely vzdělávání, které mohou být použity k dosažení účinného a efektivního vzdělávání.


Nyní se dostáváme k pojmu andragogika. Je to vědní disciplína, která se zabývá teoriemi a praktickými aspekty vzdělávání dospělých. Andragogika se odlišuje od jiných oblastí vzdělávání, jako je například pedagogika, tím, že se zaměřuje na specifické potřeby a vlastnosti dospělých studentů. Tyto potřeby zahrnují například potřebu převzít odpovědnost za vlastní vzdělávání, potřebu vzdělávání, které je relevantní pro praktický život, a potřebu vzdělávání, které umožňuje dospělým rozvíjet své znalosti a dovednosti. Cílem andragogiky je vyvinout teoretické a praktické modely vzdělávání, které mohou být použity k dosažení účinného a smysluplného vzdělávání pro dospělé.


Rozdíl mezi pedagogikou a andragogikou je v zásadě nepatrný. Oba pojmy představují vědní disciplíny zabývající se vzděláváním, ale zaměřují se na různé cílové skupiny. Pedagogika se zaměřuje na vzdělávání a výchovu dětí a mladistvých, zatímco andragogika se zaměřuje na vzdělávání dospělých. Tyto dvě oblasti se také odlišují svými přístupy k vzdělávání a metodami, které používají.


Vzdělávání dospělých pak ve většině případů probíhá večerním, tedy dálkovým studiem, zpravidla o víkendech nebo po pracovní době. V poslední době se ale velmi dynamicky rozvíjí on-line forma studia, kdy se dospělá populace může díky internetu vzdělávat z pohodlí domova a tím šetří značné množství svého času, který mohou věnovat například rodině nebo koníčkům. Z ověřených on-line vzdělávacích institucí v České republice uvádíme například Evropskou akademii vzdělávání (www.europeanacademy.cz), která je unikátní možností online studia od učebního oboru po vysokoškolské programy v oblasti ekonomiky, podnikání, managementu a práva na úrovni BBA, MBA, LL.M. a dalších.


Zdroje:

https://pedf.cuni.cz/cs/katedry-a-oddeleni/katedra-teorie-a-didaktiky-pedagogiky/pedagogika

https://www.eduwiki.cz/wiki/Pedagogika

https://www.andragogika.cz/andragogika/

https://www.vzdelavani-dospelich.cz/andragogika/


989 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page
Váš dotaz?