top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraEvropská Akademie vzdělávání

Evropská akademie vzdělávání – škola, která se přizpůsobí vašemu tempuStudium dospělých uchazečů má ve srovnání se studenty v období dospívání řadu specifik. Jedná se hlavně o důraz na flexibilitu. Proč?


Jaká specifika má vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých se může realizovat jako formální, neformální i informální. Zralost a zkušenost jedince ovlivní to, jakým způsobem se dospělý člověk bude učit.


Tato věková kategorie obvykle preferuje pocit kontroly a sebeřízení a vyžaduje autonomii. Koncentruje se také více na cíl a je si již dobře vědoma, čeho potřebuje dosáhnout. Mimo to, studenti ve zralém věku jednoznačně preferují praktické znalosti a zkušenosti, které jim usnadní práci nebo zajistí důležité dovednosti.


Škola by se tak těmto specifikům měla přizpůsobit. V Česku již působí i vzdělávací instituce, které učí výhradně online formou. Evropská akademie vzdělávání je jednou z nich. Díky tomu je možné si studium přizpůsobit plně svému tempu.


Jak probíhá studium na Evropské akademii

Výuka prakticky probíhá tak, že se student účastní online kurzů, seminářů a dalších programů. Poté se přihlašuje na zkoušky. Výuku doplňuje samostudiem pomocí vybraných studijních materiálů včetně ukázkových testů. Ty jsou dostupné ve školním informačním systému.


Dle předešlé domluvy je možné školu kdykoli osobně navštívit a absolvovat konzultace či praktické úlohy pod vedením lektora. Jestliže to obor vyžaduje, prezenčně se odehrávají praxe a závěrečné zkoušky. Evropská akademie vzdělávání je ve svém přístupu zcela transparentní.


Studium je vhodné pro dospělé studenty, kteří si nestihli doplnit středoškolské či vysokoškolské vzdělání a chtějí získat maturitu nebo titul. Evropská akademie vzdělávání navíc vytváří zázemí i pro studenty, kteří se rozhodli zcela změnit své profesní směřování a zajímají se o nové způsoby uplatnění v odlišných oborech.


40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page
Váš dotaz?