top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraEvropská Akademie vzdělávání

MBA manažerská studia jsou čím dál více v kurzu


Magisterské studium ukončené MBA titulem si doplňuje stále více lidí. Proč a komu se tato forma vzdělávání může hodit?


Za zkratkou MBA se ukrývá titul Master of Business Administration. Jde o prestižní neakademický profesní titul psaný běžně za jménem.


Vzdělání je zaměřeno na znalosti z reálné praxe z oblasti managementu. Je proto primárně určeno zástupcům středního a vrcholového managementu, majitelům společností, podnikatelům a představitelům neziskového sektoru či státní správy. Vyplatí se ale nakonec všem, kteří chtějí někoho vést.


U nás tento titul nabyl na respektu především díky průniku řady zahraničních společností na český trh. Praktický přínos má tedy především pro osoby, které nemají zájem jen o studium teoretických znalostí.


Tato forma profesního studia může být i navíc různým způsobem profilována, čímž se zvyšuje jeho výnos.

První možnosti získání tohoto titulu se v České republice otevřely již v 90. letech. Od té doby se titul v systému vzdělávání velmi úspěšně etabloval. Absolvování studia tak uchazečům pomůže zvýšit si profesní kvalifikaci a umožní další profesní růst.


Zájemce o tuto formu studia by měl mít ve svém dosavadním vzdělání ukončen alespoň bakalářský stupeň vysoké školy, či jakékoliv vzdělání na stupnici EQF 6 (např. DiS.)


Ze všech vzdělávacích institucí je dobré si pečlivě vybrat. Škola by měla dostatečně uspokojit potřeby pro následnou praxi, aby student vědomosti opravdu reálně využil. Právě Evropská akademie vzdělávání se řadí mezi školy evropského rázu, které staví svůj vzdělávací program na moderních principech a maximálním praktickém využití veškerých znalostí.

Studenti mohou využít individuální vzdělávací plán ve formě online výuky. Díky tomu si lze velmi účelně zorganizovat čas a studovat tak i při zaměstnání.

26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page
Váš dotaz?