top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraEvropská Akademie vzdělávání

Rozluštění nepořádku v titulech vysokých škol na světě!


Boloňský proces

V dnešní době přehršle informací máme někdy problém se v něčem vyznat. Nyní se podíváme na

problematiku úrovní titulů VŠ.


S přibývající propojeností mezi státy, lidmi a tedy i školami díky elektrotechnice, nastal problém s

mezinárodním uznáním titulů. Pomocí boloňského procesu, kterého se účastnilo 47 států, se uzavřela

dohoda o vzájemně srovnatelných stupňů titulů a tedy i snazšího uznání kvalifikace cizinců, či našinců v

zahraničí.


Výsledkem bylo rozdělení vysokoškolského vzdělání do tří stupňů.1. cyklus (bakalářský)

2. cyklus (magisterský)

3. cyklus (doktorský)


Tím se zajistila kvalita a úroveň jednotlivých titulů a ROVNOCENNÉ UZNÁNÍ úrovní titulů mezi státy.


Kredity.


Další srovnávací pomůckou se stal počet ECTS kreditů, kterých se musí dosáhnout, aby byl titul studentovi udělen.

Za 1. cyklus je to 180-240 kreditů,

za 2. cyklus 90-120 kreditů,

za 3. cyklus není počet kreditů vymezen, poněvadž princip studia této nejvyšší úrovně je lehce jiný než

předchozí dva.


Každé vzdělání, škola, titul v EU je vázán kódem EQF. Na tento pojem se podíváme v dalším článku.

Zdroj: https://student.finance.cz/pruvodce-studiem/system-vysokych-skol/bolonsky-proces/


37 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
Post: Blog2_Post
bottom of page