top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJana Káchová

Stipendium na EAVStipendium je forma finanční podpory, kterou nabízí každá kvalitní škola, ať už soukromá nebo státní. Stipendia mohou být poskytována na základě studijních výsledků, mimořádného nadání, ale i pro studenty, kteří jsou znevýhodněni finančně nebo zdravotně.


Zda a jaké formy stipendií škola nabízí, je možné zjistit ze stipendijního řádu, který je součástí veřejně dostupných školních dokumentů a je samozřejmě možné si jej přímo ve škole vyžádat. Stipendijní řád stanoví, jaké formy finanční podpory škola může poskytnout a jak o ni zažádat. Na stipendium neexistuje právní nárok a je vždy v kompetenci příslušného školního orgánu, zda a v jaké formě nebo výši bude stipendium poskytnuto. Postup hodnocení žádosti o stipendium je definován ve stipendijním řádu, proto doporučujeme věnovat tomuto dokumentu patřičnou pozornost a pokud se domníváte, že by Vám tato pomoc pomohla, neváhejte ji využít.


Evropská akademie vzdělávání má ve svém stipendijním řádu definované případy, kdy je možné o stipendium žádat a jak celý postup funguje. Stipendijní program na Evropské akademii je štědrý a zohledňuje různé možnosti, které vedou k žádosti o podporu. Stipendia se u nás rozdělují podle potřeb studenta na stipendia sociální, speciální, projektové, mimořádné a rozvojové. Jak vyplývá z názvů, je Evropská akademie vzdělávání připravena pomoci těm, pro které by studium na naší škole mohlo být nepřiměřenou finanční zátěží, ale i těm, kteří vykazují mimořádné nadání a mohou svými studijními výstupy podpořit činnost školy. Podpoříme ale i studenty z rozvojových zemí, kterým může rozšíření kvalifikace výrazně ovlivnit jejich pracovní uplatnění ve své zemi nebo kdekoli jinde.


Škola může přiznat stipendium v podobě 10%-70% slevy ze školného, velmi výjimečně může dojít i k přímému finančnímu plnění na účet studenta. V ojedinělých případech nemusí student o stipendium žádat a škola mu ho může sama nabídnout. Standardně posílá student škole žádost o stipendium volnou formou a škola má lhůtu 30 dní na vjádření, ve kterém žádosti vyhoví nebo ji zamítne.


V současné době má Evropská akademie vzdělávání několik studentů i absolventů, kteří dostali stipendijní podporu. Pokud se domníváte, že by Vám stipendium mohlo pomoci posunout se ve svém životě dál, určitě se spojte se studijním oddělením, abychom Vám mohli s procesem žádosti pomoci.

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page
Váš dotaz?