Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

ICT koordinátor, jinak nazývaný metodik informačních a komunikačních technologií, je zákonem uznaná kvalifikace, která je a zejména v budoucnu bude požadována na každé škole.

Vzdělávání dospělých Kurz

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu vede klienty v jakémkoliv věku a v kterékoliv fázi jejich života k samostatnému zodpovědnému rozhodování zejména v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání, v návaznosti na volbu povolání, profesní změnu a uplatnění se na trhu práce.

Obchodní setkání 2

18-001-M Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

Návrh hardware a software pro použití v malé organizaci, instalace a konfigurace operačního systému, periferií a klientského software, konfigurace síťových připojení, zabezpečení dat a ochrana dat.Jde o přípravu na zkoušku profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. .

Shared Office

26-059-M Servisní technik bezdrátových sítí

Technik bezdrátových sítí zajišťuje přípravu, instalaci, provoz, testování a údržbu bezdrátových sítí, provádí diagnostiku, lokalizaci závad a opravy na systémech bezdrátových komunikačních sítí a systémů elektronických komunikací, které využívají pro přenos radiový signál.

Young Programmer

66-042-M Realitní zprostředkovatel

 Zkouška je určena pro stávající makléře, kteří nesplňují podmínky Zákona o realitním zprostředkování 39/2020 Sb., a to bud z důvodu nedostatečné praxe nebo chybějícího potřebného vzdělání. Zkoušku si však mohou vykonat i makléři, kteří tyto podmínky splňují, ale chtějí být do budoucna připraveni na možné změny zákona, protože Osvědčení o zkoušce profesní kvalifikace nemá omezenou platnost. 

Koupě bytu

Manažer dalšího vzdělávání

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost.

Muž Student

Správce báze znalostí

Správce báze znalostí zabezpečuje ukládání, kontrolu, dosažitelnost, aktualizaci, archivaci a ochranu znalostí uložených v prostředí vhodných technologií v organizaci.

Třídění knih

26-002-M Správce sítí pro malé a střední organizace

Vytváření návrhů a struktury přepínaných, směrovaných a bezdrátových sítí, návrh a implementace bezpečnosti datových sítí, uvádění sítí do provozu, jeho monitorování a detekce chyb. Jde o přípravu na zkoušku profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. .

Psaní na počítači

66-004-H Manažer prodeje

Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů. Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb. Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách. Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje.

Man in Mobile Store
školní uniforma

Profesní kvalifikace