Černá tabule

Přihláška

Pro zahájení je nejprve důležité si zvolit studijní program, po jeho zvolení musíte odeslat přihlášku aby bylo možné zaevidovat váš požadavek.

Černá tabule

Studium

Vaše studium je online. Začíná podepsáním smlouvy a končí absolvováním nebo ukončením studia. Po absolvování dostáváte potřebné diplomy nebo certifikáty.

Černá tabule

Uzavření smlouvy

Po přijetí přihlášky musíte doložit splnění podmínek studia. Poté s vámi bude sepsána smlouva o studiu.

Černá tabule

Závěrečné zkoušky

Při úspěšném splnění všech studijních předpokladů musíte obhájit závěrečnou práci a v případě profesní kvalifikace vykonat závěrečnou zkoušku.

Černá tabule

Přístupy

V tomto kroku dostanete přístupy k aplikace MS TEAMS a školního IS ( kde můžete začít studovat ).