top of page
Image-empty-state.png

A method of controlling the internal resistance of an electrochemical current source and a device for carrying out the method

Způsob řízení vnitřního odporu elektrochemického zdroje proudu, tvořeného zejména elektrochemickým článkem, spočívá v tom, že se provádí působením malé energie záření, vstupujícího do iontoměničové membrány, pro měnění jejích za účelem změny jejích iontových vlastností v širokém rozsahu, a tím i což vede ke změnám velikosti proudu, procházejícího spotřebičem, připojeným k elektrochemickému článku. či baterii, složené z více článků.

Zařízení k provádění tohoto způsobu je tvořeno elektrochemickým zdrojem proudu, zejména elektrochemickým článkem, sestávajícím z anody, katody, iontoměničové membrány, jako elektrolytu, a ze zdroje světelného záření s optikou. Iontoměničová membrána je tvořena ionomerem, schopným vést jenž vede světelné záření. Tato iontoměničová membrána je prostřednictvím optiky navázána na  zdroj záření.

Materiál ke stažení

bottom of page
Váš dotaz?