DSC04879.jpg

Ing Petr Vajda, MPA

Petr Vajda započal své vyšší vzdělávání bakalářským studiem na  Vysoké škole hotelové v Praze, pokračoval inženýrským studiem veřejných financí na vysoké škole - Bankovní institut a v roce 2014 získal titul MPA zakončením studia na vysoké škole CEVRO institut, kde obhajoval závěrečnou práci o zákonu o státní službě. Deset let pracoval na vysokých pozicích ve státní správě jako vedoucí odboru vnitřních věcí, kde se věnoval přímému výkonu pracovního práva a personální agendě, dále jako tajemník úřadu se zaměřením na státní správu a samosprávu a dva roky působil také v Senátu Parlamentu ČR v legislativní oblasti. Petr Vajda pracoval jako učitel a lektor v oblasti ekonomiky a veřejného práva více než 8 let a 4 roky byl ředitelem Obchodní akademie. V současné době se nadále věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní a veřejné správy.