top of page

Co je profesní kvalifikace?

Profsni kvalifikace kopie.png

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon č. 179/2006 Sb. přispívá k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

 

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č.179/2006, Sb.) umožňuje získat plnohodnotný doklad o dosažení kvalifikace na základě přezkoušení vědomostí a dovedností člověka bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Zákon tedy umožní dospělým lidem získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí.

 

Definice dle NPI:

„Profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např.: příprava studené kuchyně, výroba perníků, výroba čepic, montáž fotovoltaiky aj.) . Jsou to určité úzké „jednotky práce“, může jít i o jednu činnost, která však je uplatnitelná na trhu práce.“

 

Velmi důležité je chápat rozdíl mezi úplnou profesní kvalifikací a profesní kvalifikací. Vysvětlení tohoto pojmu můžeme najít například na stránkách MŠMT

 

„Profesní kvalifikace je část úplné profesní kvalifikace, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Úplná profesní kvalifikace např.: „Pekař“ se tak dělí na profesní kvalifikaci Výroba chleba a běžného pečiva, profesní kvalifikaci Výroba jemného pečiva, profesní kvalifikaci Výroba perníku apod.“ zdroj: MŠMT

 

Různé úrovně kvalifikací 

 

Profesní kvalifikace (rekvalifikace) mohou být na různých úrovních obtížnosti EQF. Tedy EQF 3-7, kde úroveň 3 je úroveň učňovská, 4 střední školy s maturitou, 6 univerzitní bakalářská, 7 univerzitní magisterská úroveň.

 

Navíc od podzimu 2019 si mohou zažádat všichni, kdo složili zkoušku v rámci Národní soustavy kvalifikací a obdrželi osvědčení o získání profesní kvalifikace o dodatek k profesní kvalifikaci (EUROPASS).

https://europass.cz/

 

Výhody dodatku k osvědčení o získání profesní kvalifikace:

 

 • Dodatek je vydáván v anglickém jazyce a uvádí odborné kompetence dané kvalifikace.

 • Je vystavován zdarma.

 • Pomůže jako příloha k životopisu při uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí.

 

Jaké kvalifikace jsou v nabídce?

 

 • Manažer/manažerka dalšího vzdělávání

 • Lektor/lektorka dalšího vzdělávání

 • Koordinátor/koordinátorka v oblasti informačních a komunikačních technologií

 • Realitní zprostředkovatel/zprostředkovatelka

 • Kariérový poradce/kariérová poradkyně

 • Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů

 

Tyto jednotlivé kvalifikace opravňují k jednotlivým dílčím profesím, např.: získat živnostenské oprávnění jako realitní agent:

 

 • Montér/montérka elektrických instalací

 • Montér/montérka elektrických sítí

 • Montér/montérka elektrických rozvaděčů

 • Montér/montérka slaboproudých zařízení

 • Montér/montérka hromosvodů

 

 

Souhrn jednotlivých kvalifikací montéra dá uchazeči úplnou profesní kvalifikaci Elektrikář na úrovni EQF 3. To znamená. že je tedy možné získat výuční list.

 

 • Logistik/logistička v dopravě a přepravě

 • Logistik/logistička výroby

 • Logistik/logistička skladových operací

 

Souhrn jednotlivých kvalifikací logistika dá uchazeči úplnou profesní kvalifikaci Logistik na úrovni EQF 4. Je možné složit maturitní zkoušku.

https://www.narodnikvalifikace.cz/

 

 

Jaké možnosti mi to přináší?

U kvalifikací úrovně 3 nebo 4, když uchazeč dosáhne úplné profesní kvalifikace tak díky zákona 179/2006 Sb. a 561/2004 Sb. § 113c „Osoba s alespoň základním vzděláním získala profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky“ může absolvent přistoupit rovnou k výuční zkoušce či maturitní zkoušce bez nutnosti absolvovat předchozí 3 nebo 4 roky školy.

 

 

 

 

Související články:

https://czechtechnology.cz/samosprava/evropska-akademie-vzdelavani-se-studium-pro-vsechny-vekove-kategorie/

https://vzdelavaniaprace.cz/profesni-kvalifikace/

https://vzdelavaniaprace.cz/zivnosti/

https://vzdelavaniaprace.cz/odectete-si-z-dani-naklady-na-zkousku-z-profesni-kvalifikace/

https://vzdelavaniaprace.cz/zmena-profese-dnes-uz-bezna-vec/

https://vzdelavaniaprace.cz/8-duvodu-proc-se-vzdelavat/

https://vzdelavaniaprace.cz/jeste-nemate-eqf-ve-vasem-zivotopise-3-duvody-proc-se-s-timto-pojmem-seznamit-jeste-dnes/

https://vzdelavaniaprace.cz/jak-se-stat-lektorem-dalsiho-vzdelavani/

https://vzdelavaniaprace.cz/vite-ze-k-zivotopisu-europassu-lze-pridat-dodatek-k-osvedceni-o-ziskani-profesni-kvalifikace/

https://vzdelavaniaprace.cz/s-osvedcenim-uz-jen-krucek-k-maturite/

Přihláška k MBA | Přihláška k BBA | Přihláška Profesní kvalifikace | Garance kvality | Akreditace | Jak studium probíhá | Proč studovat

 

Související články:

BBA | EQF | Boloňský proces | Seznam akreditačních organizací

bottom of page
Váš dotaz?