top of page
školní uniforma

MSc.

MSc. - Management v IT

Specializace MSc Management informačních technologií je zaměřena na tvorbu, zavádění a zdokonalování procesů s konkrétními daty na všech úrovních podniku. Studium nabídne zájemcům prohloubení teoretických znalostí v oblasti ICT a nové pohledy na praktické uchopení informačního managementu ve firmě, čímž se přesvědčíte, zda jsou informace a data ve Vaší společnosti optimálně využívány a rozvíjejí tím prospěch firmy.

Laptop
bottom of page
Váš dotaz?