top of page
školní uniforma

BBA

BBA - Obecný management

Studiem obecného managementu student získá znalosti týkajících se podnikání a obchodu. 

Učení organizačního chování, strategické řízení a celá řada vůdčích schopností jsou nezbytné pro celkové řízení. Procvičování těchto dovedností umožňuje jednotlivcům promyšlení jedinečných problémů, být efektivní vůdce, a učinit správná rozhodnutí.

Kancelářské prostředí
bottom of page
Váš dotaz?