top of page
Černá tabule

Přihláška

Pro zahájení studia je nejprve důležité si zvolit studijní program, po jeho zvolení musíte odeslat přihlášku.

Dále vám přijde email s dalšími pokyny k zahájení studia. 

 

Černá tabule

Studium

Vaše studium je online s individuálním studijním plánem. Začíná podepsáním smlouvy a končí absolvováním nebo ukončením studia (závěrečná zkouška). Po absolvování dostáváte potřebné diplomy, certifikáty, osvědčení nebo EUROPASS. 

Černá tabule

Uzavření smlouvy

Po přijetí přihlášky musíte doložit splnění všech podmínek studia (viz instrukce v emailu). Poté podepíšete smlouvu a spolu s dalšími dokumenty je odešlete emailem nebo vložíte do školního IS.

Černá tabule

Závěrečné zkoušky

Při úspěšném splnění všech studijních předpokladů musíte obhájit závěrečnou práci a v případě profesní kvalifikace vykonat závěrečnou zkoušku.

 

Černá tabule

Přístupy

 V tomto kroku ( po zaplacení části nebo celého školného ) dostanete přístupy do školního IS, kde najdete potřebné studijní materiály a můžete začít studovat.

Černá tabule

Studijní informace

Předměty z jiných škol jsou uznatelné do 10ti let.

Závěrečnou zkoušku lze složit až po úplném zaplacení studia.

Ke studiu lze vystavit fakturu pro vašeho zaměstnavatele.

Ke studiu úplné profesní kvalifikace získáte tištěnou knihu.

bottom of page
Váš dotaz?