top of page

Naše publikace

V návaznosti na potřeby studentů se věnuje vydávání specifických publikací. Tyto publikace, vytvořené naším akademickým personálem a odborníky v příslušných oblastech, jsou navrženy tak, aby rozšiřovaly a prohlubovaly učební osnovy předávané našim studentům. Nabízíme je jako zásadní zdroj informací pro podporu akademického pokroku a rozvoje poznání našich studentů, kteří mají možnost tyto materiály získat bez jakýchkoli finančních nákladů.

Pro ostatní zájemce, kteří chtějí naše publikace využít pro svůj osobní nebo profesní rozvoj, jsme stanovili přiměřené ceny. Tyto ceny se liší v závislosti na tom, zda má zájemce o tištěné nebo PDF verze našich publikací, a také se odvíjí od množstevního odběru. Věříme, že naše materiály přinesou hodnotu každému, kdo má zájem o rozšíření svých znalostí a dovedností.

Podrobnější informace o dostupných publikacích, včetně náhledů a objednávkového procesu, najdete na této stránce. Těšíme se, že naše publikace budou sloužit jako cenný zdroj pro všechny, kteří touží po hlubším porozumění a odborném růstu.

Dostupné publikace:

  • Úvod do programování (Základní orientace v problematice vývoje), CZ, ISBN 978-80-11-04386-5

  • Programování ve skriptovacím jazyku PHP (Ekonomické přínosy I.), CZ, ISBN 987-80-11-04388-9

  • A.I. umělá inteligence, úvod do problematiky a současné trendy (Jak zprovoznit vlastní A.I.), CZ, ISBN 987-80-11-04222-6

  • Programming in PHP scripting language (Economic benefits I.), EN, ISBN 978-80-909154-1-1

  • A.I. Artificial intelligence, introduction to the issues and current trends (How to start your own A.I.), EN, ISBN 978-80-909154-0-4

bottom of page
Váš dotaz?