top of page
Electrician

Přijímáme přihlášky na školní rok 2024/2025 do oboru Elektrikář 26-51-H/01
 

Podmínky pro přijetí:

  • ukončené základní vzdělání

  • zdravotní způsobilost

  • termín odeslání elektronické přihlášky je nejpozději do 31.5.2024 (Využijte tlačítko „Přihláška SOU a SOŠ“. Přihlášku je nutné zaslat najednou spolu s přílohami, tzn. s hodnocením na vysvědčení a potvrzením o zdravotní způsobilosti)

  • rozhodnutí o přijetí vyhlásí škola nejpozději 30.6.2024

  • o pořadí přijatých uchazečů rozhoduje aritmetický průměr za obě pololetí 8. ročníku a obě pololetí 9. ročníku základní školy

Studium probíhá kombinovanou formou. Domácí příprava a praxe je hlavní částí studia. Osobní výuka, konzultace a zkoušky se budou konat zhruba jednou měsíčně o víkendu dle předem daného rozvrhu, a to v Praze Bohnicích (ZŠ Dolákova).

Profil absolventa:

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

bottom of page
Váš dotaz?